MEDNI NAMAZ SA LJEŠNJACIMA


Količina                    Cijena
225 grama                  EUR 5,00 = Kn 37,67
115 grama                  EUR 3,50 = Kn 26,37

Medni namaz sa lješnjacima