METVIČIN MED

Metvica

– od zlatno žute do crvenkaste boje, slatko kiselog okusa i specifičnog mirisa. U unutrašnjosti Hrvatske ekvivalent kaduljinom medu zbog bogatog mineralnog sastava i vitamina C.
Metvica isključivo raste u poplavnom području parka prirode Lonjsko polje i daje obilje nektara za kišnih godina.

Količina meda                            Cijena
900 grama                                 EUR 11,00 = Kn 82,88
450 grama                                 EUR  5,50 = Kn 41,44

Metvica